Swift 3 – Dictionary Kavramı

Merhaba arkadaşlar, Swift’teki Dictionary kavramı ile key/value (anahtar/değer) mantığından oluşur. Her değerin birer anahtarı vardır ve onlara erişmek için anahtarları kullanırsınız. Apple dökümantasyonlarında Dictionary şöyle tanımlanmıştır. A dictionary is a type of hash table, providing fast access to the entries it contains. Each entry in the table is identified using its key, which is a […]